Foto: Norsk Hydro
Foto: Norsk Hydro

Solid resultat fra Hydro

Norsk Hydro fikk et bedre kvartal enn ventet.

NÆRINGSLIV: Norsk Hydro overgår forventningene og leverer et sterkt resultat i 3. kvartal. Høye aluminiumspriser og CO2-kompensasjon er noen av årsakene, skriver Dagens Næringsliv.

– Hydro leverer solide økonomiske resultater, samtidig som vi har god fremdrift på gjennomføring av selskapets strategi. Kombinert med langsiktig tilgang på råvarer og energi gir dette et solid fundament for å manøvrere under mer ustabile økonomiske forhold, sier Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Det siste halve året har det vært stor økonomisk uro i verden på grunn av krig, energikrise og økende priser. Likevel har Hydro klart seg bra. Konsernets omsetning endte på 52,4 milliarder kroner, med et driftsresultat på 7,6 milliarder kroner. Hydro bidrar også inn i statskassen. Resultatet før skatt var på 6,6 milliarder kroner.

Sammenlignet med samme tid i fjor, er det en klar forbedring. Da var driftsresultatet på 2,5 milliarder kroner av en omsetning på 36,7 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.