— Det er alt for mye mobilbruk

Lokalt Røde Kors og politi stilte seg opp ved Toskatjørn torsdag kveld. Bilister ble vinket inn og minnet på å holde øynene på veien.

TRAFIKK: Torsdag gjennomførte Røde Kors, sammen med politiet og Trygg Trafikk en kampanje ved Toskatjørn i Haugesund. Biler i begge retninger ble først vinket inn av politiet, før de fikk kjøre videre med flygeblad og refleks utlevert av Røde Kors.

— Vi har alle lest tallene og statistikkene, at det har vært en økning i dødsfall i trafikken. Vi håper med dette at folk vil ha fokus på kjøring, og legge vekk mobilen, sier Wenche Urdal, nestleder i Haugesund Røde Kors.

Med seg har hun mange spente frivillige fra Røde Kors som står, både i øst- og vestgående retning for å levere ut flygebladene, og budskapet om oppmerksomhet i trafikken.

Politiet hjelper til med å vinke inn bilder ved Toskatjørn. Røde Kors står klar med flygeblader. FOTO: Tor Håkon Thomassen

I følge vegvesenet har så mye som 1 av 3 dødsulykker uoppmerksomhet som medvirkende faktor. I flygebladene, oppfordres det til å sette mobilen i bilmodus under kjøring. Tidligere har Røde Kors i Haugesund stått på Knapphus rundt påsketider. Denne aksjonen er den første av sitt slag for Røde Kors.

— Folk har vært hyggelige, de stopper, smiler og takker, sier Urdal.

Se video øverst i saken.