Kommunedirektør, Ole Bernt Thorbjørnsen - Arkivfoto
Kommunedirektør, Ole Bernt Thorbjørnsen - Arkivfoto

Haugesundsbudsjettet:

Aldri før har Haugesund kommune investert så mye

Ny ungdomsskole, nytt folkebad, ny brannstasjon og ny St.Olavs barnehage. Det er bare noen av prosjektene som sender investeringskostnaden i Haugesund kommune til himmels.

BUDSJETT: Mange av prosjektene i kommunedirektøren sitt budsjettforslag er allerede påbegynt. Bare nye Haraldsvang skole og et nytt folkebad vil passere en milliard kroner i investeringer. Da Ole Bernt Thorbjørnsen la frem sitt budsjettforslag for neste år, viste tallene at Haugesund kommune øker investeringsbudsjettet fra 1,9 milliard kroner til rekordhøye 2,6 milliarder kroner de neste årene.

– Dette er all-time high og veldig mye penger. Mange av investeringene er prosjekter som vi må ha, og som er påbegynt. Nå handler det om å se på de prosjektene som enda ikke er i gang. Vi må gjøre strenge prioriteringer de neste årene, sier kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen.

Store låneopptak

I forrige uke ble kontrakten for byggingen av nye Haraldsvang skole med de planlagte flerbrukshallene signert. Dette prosjektet har en kostnadsramme på 650 millioner kroner. Et nytt folkebad på Flotmyr er også planlagt. Her økes rammen med over 100 millioner kroner, fra 313 millioner kroner, opp til 440 millioner kroner.

– 100 millioner kroner i økt låneopptak tilsvarer seks millioner kroner i økt driftskostnad. De neste årene er vi nødt til å ta bort «kjekt å ha prosjekter», og se på hva vi er nødt til å bruke penger på. 

Kommune skal gjøre opp sitt budsjett med et overskudd på 1,75 prosent. Det er ikke Haugesund kommune i nærheten av de neste årene. Kommunedirektøren legger opp til et overskudd på rundt 0,4 prosent neste år. Økte kostnader på flere områder, som energi og materialkostader, gjør at usikkerheten til resten av økonomiperioden er stor.

Må omstille

På driftsbudsjettet viderføres posisjonen sine prosjekter. Driftsrammen i budsjettet er på rundt 2,4 milliarder kroner. Av dette brukes  931 millioner kroner i helse, omsorg og sosiale tjenester. Det er en økning på 30 millioner kroner sammenlignet med tallene for 2022. Budsjettet for oppvekstsektoren er på 932 millioner kroner. 

– I all hovedsak er dette en videreføring av forrige års prioriteringer. De neste årene vil vi imidlertid få flere voksen og færre unge. Det innebærer at vi må omprioritere midlene fra oppvekst til helse. 

Thorbjørnsen er tydelig på at de neste årene blir vanskelige for kommunen og at omstilling må til.

– Nå har det vært syv gode år. Nå kan det fort bli syv magre år. Vi er nødt til å omstille. Dette skal vi gjøre uten å kutte, men ved å jobbe smartere og mer effektivt. Vi må rett og slett investere i smarte løsninger, sier Thorbjørnsen.