Birgitte Tengs.
Birgitte Tengs.

Har tatt ut tiltale i Birgitte -saken