Danset seg gjennom streikedagen på KM-huset

Lærer Mani Hagland benyttet i dag anledningen til å lære fra seg noe av sin kunnskap. Ikke til elever, og ikke i klasserommet. Denne gangen foregikk undervisningen på dansegulvet.