– Glad den kommer, men den kommer alt for seint

Næringsminister Jan Christian Vestre la i dag frem den nye strømstøtteordningen for bedrifter. – Flott, men den kommer for seint, sier hotelldirektør Reidar Westre.

ØKONOMI: Mens privatpersoner er tatt inn i statens lune favn gjennom en egen strømstøtteordning for husholdninger, har næringslivet måtte vente på sin egen ordning. Til stor fortvilelse, spesielt i Sør-Norge. Stadig flere bedrifter har meldt fra om strømkrise og en økende bekymring for galopperende strømutgifter. I dag la regjeringen frem sitt forslag til en strømordning for næringslivet. 

– Vi legger i dag fram en tiltakspakke som skal komme de mest utsatte bedriftene til unnsetning i høst, og bidra på mellomlang sikt og skape større forutsigbarhet og trygghet, proklamerte næringsminister Jan Christian Vestre under dagens pressekonferanse.

Regjeringen har satt av 3 milliarder kroner til pakken.

Her kan du lese mer om den nye energistøtteordningen for næringslivet.

En av bedriftene som har merket økte strømutgifter er Quality Hotel Maritim. 

– Utgiftene til energi har eksplodert dette året og vil nok fortsette å øke. Vi snakker fort om tregangen, sier hotelldirektør på Quality Maritim hotell. I juli 2019 var strømregningen 200 000 kroner. Regningen i juli inneværende år var vesentlig høyere, hele 749 000 kroner, sier Westre.

Westre forteller at denne økning kommer til tross for at hotellet har redusert sitt energibehov med 34 prosent etter at de har gjennomført forskjellige ENØK tiltak. Samtidig påpeker han at juli normalt er en måned med færre gjester og lavere energibehov.

– For hver kroner vi bruker ekstra er det en kroner mindre på bunnlinja vår. Noe av den økte kostnaden kan vi sende videre til kundene, men på langt nær alt. Dette gir lite forutsigbarhet og skaper unødvendig usikkerhet, sier Westre.

Hotelldirektøren tror utgiftene til energi bare vil fortsette å øke til tross for den nye ordningen.

– Vi kan fort ende på rundt 10 millioner kroner i utgifter på årsbasis. Hittill har vi brukt rundt 4 millioner kroner, mot 1,6 millioner kroner i 2019. Jeg vet at det verste trolig kommer, sier Westre.

Den nye ordningene må først behandles av Stortinget, men målet er at den skal være i drift allerede i oktober. Westre påpeker at han er glad for at det endelig kommer en energipakke fra regjeringen, men mener dette kommer alt for seint. 

– Jeg er glad det er fokus på dette, men jeg mener de har ventet for lenge. Dette burde de ha sørget for for lenge siden.

Video leverte av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon