Eva er utrolig glad i huset sitt. Denne uka brant det 

Det å miste huset en bor i, er en sorg det er vanskelig å fullt ut forstå. Eva Grongstad, huseieren i Skåregata 200, ligger fremdeles våken om nettene og grubler over hva som egentlig skjedde, den natta huset hennes ble alvorlig skadet i brann.

 

HAUGESUND: Lettelsen over at ingen ble skadet kommer selvfølgelig først, men så kommer følelsen av å miste det livet en hadde under sitt eget trygge trygge tak. Eva er likevel i ferd med å samle mot og optimisme til å bringe det verneverdige huset sitt tilbake til fordums glans.

Møt henne i videoen.