— Vi får en del tilbakemeldinger på at folk føler seg utrygge når de går over broa

Statens Vegvesen setter ned fartsgrensen over Karmsund bru. Fra fredag 16. september er det 50-sone som gjelder over den 68 år gamle broa.

— Forhåpentligvis går farten ned, det er det vi ønsker, sier seksjonsleder i Statens Vegvesen, Bjarte Børtveit.

Fra fredag 16. september endres fartsgrensen over Karmsund bru.

— Vi har bare denne ene brua, den må alle dele. Enten de skal gå, sykle eller kjøre bil, og de fleste kjører bil. Men vi må tenke på alle, sier Børtveit.

Seksjonsleder i Statens Vegvesen, Bjarte Børtveit    Foto: Tor Håkon Thomassen

Fartsgrensen er virkemiddelet som i første omgang ble valgt ut for å trygge trafikken over brua. Brua er ikke rustet for å få rekkverk på utsiden.

— Vi har sett på å samle fortauene på én side, det lar seg ikke gjøre.

Fortauene slik de er i dag er for smale, og med rekkverk vil ikke for eksempel barnevogner eller rullestoler kunne møtes.

Tung trafikk står for 8% av trafikken over Karmsund Bru. Foto: Tor Håkon Thomassen

Tung trafikk står for 8% av trafikken over Karmsund Bru. Foto: Tor Håkon Thomassen