Sprer seg: Didemnum Vexillum (havnespy) fortrenger eksisterende arter og gror på det aller meste. Foto: Tor Håkon Thomassen
Sprer seg: Didemnum Vexillum (havnespy) fortrenger eksisterende arter og gror på det aller meste. Foto: Tor Håkon Thomassen

Innfører aktsomhetsregler for å unngå spredning av havnespy

I en pressemelding onsdag melder Haugesund Kommune at havnespy er funnet flere steder i Haugesund og på Nord-Karmøy. Nå innfører kommunen aktsomhetsregler for å unngå spredning av den fryktede fremmedarten.

  Den kan gro på det aller meste og fortrenger de naturlige artene. Slik kan den føre til store biologiske og økonomiske konsekvenser. Den klarer ikke å spre seg så langt på egen hånd, vi har derfor en mulighet til å begrense videre spredning dersom vi tar noen forhåndsregler, sier kommunen i pressemeldingen.

Dette er aktsomhetsreglene: 

 • Ved flytting av utstyr i området med havnespy
  • Teiner, ruser og garn må ligge i ferskvann i 6 timer før de settes ut andre plasser
  • Eventuelt ligge på land og tørke i minimum 7 døgn før videre bruk.
 • Fortøyninger i disse områdene må ikke flyttes ut
 • båter i disse
 • Hva kan du gjøre?
  • Alle kan være med å hindre spredning!
  • Vær oppmerksom dersom du planlegger å flytte båter, utstyr eller annet som har stått i sjøen over en periode
  • Når du rengjør utstyr skal ikke havnespy tilbake til sjøen, men må legges på land for å tørke og dø

Forrige uke var forskere fra Havforskningsinstituttet i Haugesund for å forske på metoder for å begrense utbredelsen av den uønskede arten.