Karmsund bro er smal, og de smale fortauene gjør at myke trafikanter opplever det utrygt å bruke
broen.
Karmsund bro er smal, og de smale fortauene gjør at myke trafikanter opplever det utrygt å bruke broen. FOTO: Ingrid Dahl, Statens vegvesen.

– Mange barn og unge opplever Karmsund bro som en barriere

Fra og med fredag reduseres farten ved Karmsund bro fra 60 km/t til 50 km/t.

TRAFIKK: De fleste som har syklet eller gått over Karmsund broa har på ett eller annet tidspunkt følt på frykten. Nå håper imidlertid Statens vegvesen på tryggere forhold for syklister og gående når de fredag setter ned fartsgrensen over broa. I dag er fartsgrensen 60 km/t, fra fredag 16. september er den 50 km/t. 

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra myke trafikanter som opplever bro som utrygg. Derfor setter vi nå inn tiltak, sier seksjonsleder Bjarte Børtveit i Statens vegvesen.

Det kjører i gjennomsnitt over 18000 biler over Karmsund bro hver dag. Målingene viser at åtte prosent av disse er lange og tunge kjøretøy, og at bilene holder en gjennomsnittshastighet som ligger høyere en fartsgrensen på 60 km/t. Børtveit sier at de også har sett på flere tiltak, men at en fartsreduksjon er den foretrukne løsningen.

I følge seksjonslederen ble fartsgrensekriteriene oppdatert i 2018 og 2021 og gir åpning for å sette ned fartsgrensen der det ikke er tilrettelagt for myke trafikanter.

– Fortau er ikke en normert løsning i 60 km/t, og det er derfor anledning til å begrense farten til 50 km/t på brua, sier Børtveit.

Han opplyser at de vil gjøre nye fartsmålinger på brua etter en viss innkjøringsperiode med ny fartsgrense og vurdere andre tiltak dersom fartsreduksjonen ikke får rett effekt.

– Vi mener at redusert fartsgrense er et viktig signal om at vi prioriterer syklister og gående. Tilbakemeldingene vi har får viser at mange barn og unge opplever broa som en barriere med tanke på det å delta på fritidsaktiviteter da de opplever det å gå eller sykle over bro som utrygt.