– Kan bli et vanskelig vedtak å svelge

Haugesund kommune er positive til en interkommunal legevakt sammen med Karmøy kommune. Forutsetningen som stilles kan imidlertid bli vanskelig å svelge politisk på Karmøy. For vedtaket i Haugesund kommune gir et tydelig mandat. Haugesund kommune vil kun være med hvis det blir én felles legevakt og ikke en satellitt på øysida.