Endelig kan Tom invitere 600 barn og unge til en felles festival

Etter to år med kohortfestival er det tid for storsamling igjen. Når barn er bra festivalen arrangeres i høstferien lir det med 600 barn og voksne samlet på et sted.