Her forstår Arquebus-sjefen at han er lurt

Sven Frithjof Valand-Lie har hovedæren for at Arquebus krigshistoriske museum nyter stor respekt i museumskretser. I går hadde 64-åringen sin mest spesielle «museumsvakt» noensinne. Det han hadde blitt forespeilet var et reiselivsintervju med Stavanger Aftenblad, var nemlig noe atskillig gjevere.