Bekymrer seg for økende narkotikabruk på byen

Tallene på narkotikarelaterte straffesaker hos politiet stuper. For vekteren blant byens uteliv viser tallene imidlertid noe helt annet. Tendensen bekymret både uteliv såvel som politi. Forklaringen på økningen tror de skyldes et stadig mer liberalt syn på narkotiske rusmidler og uklare regler.