Motiverte lærere klare for å streike i Haugesund

Lærerstreiken ble i dag utvidet til Haugesund. Motivasjonen var på topp på den første streikedagen. Over 100 lærere i Haugesund er tatt ut i streik