Nå blir det slutt på tautrekkingen i Festiviteten

Siden Festiviteten ble innviet i 1986 har et sinnrikt tausystem sørget for at scenetepper og annen rigg har blitt heist opp og ned i byens storstue. Nå investerer Festiviteten 10-15 millioner i et motorisert snorloft som skal gjøre arbeidshverdagen til scenearbeiderne atskillig tryggere og enklere.