Hildegunn utfordret olje- og energiministeren

Hildegunn Flengstad benyttet sjansen da hun fikk møte olje- og energiminister Terje Aasland under Energirike-konferansen i ettermiddag. Aksjonslederen for «Nei til vindkraft i Tysvær» beskrev hvordan det er å leve i nærheten av vindturbinene i Hervik og bønnfalte statsråden om å besøke tysværbygda for å møte de berørte.