Med denne appen kan det ble enklere å si hva du egentlig mener

Appen GiMening er i ferd med å bli tatt i bruk på Utsira. Med den kan det bli lettere å dele hva en mener om ting, selv i et lite samfunn med kort avstand mellom de folkevalgte og folket.

UTSIRA: Utsira er med i et prøveprosjekt sammen med Bokn og Kvitsøy. Ennå er det ikke alle som har fått prøvd appen. 

– Jeg får kanskje ta meg en tur hjem til folk og hjelpe dem med installeringen av appen, sier ordfører Marte Eide Klovning med et smil.