Et eldorado for småfuglene

Småfugler, ender, ekorn og ei lita skogsmus i ny og ne nyter godt av Steinar Rønneviks gavmildhet. Hver uke kjøper han 15-20 kilo solskikkefrø, som han rundhåndet plasserer ut i Djupadalen og ved Laksafoss.

HAUGESUND: Folk stopper opp og får øynene opp for at det finnes flere arter enn kjøttmeis, kråker og duer rundt oss. 

Så spør jo enkelte seg om det er nødvendig å mate fugler, som strengt tatt kan sørge for mat i reiret selv. 

– Ja, det tror jeg. Dessuten ser det ut som det er mindre insekter i år, sier Rønnevik.

Spesielt ved Laksafoss får frøene bein å gå på.