Dette studiet er et av de vanskeligste å komme inn på

I formiddag var hovedopptaket til høyere utdanning klart. Et av de vanskeligste studiene å komme inn på, på alle fem campus i HVL, er deltid vernepleie i Haugesund.

HAUGESUND: Færre søker høyere utdanning, men på Høgskulen på Vestlandet er de fornøyde med søkertallene.

HVL er blant de største utdanningsinstitusjonene innan sykepleie. Og i høst tilbyr høgskolen samlet 43 ekstra studieplasser i den bachelorutdanningen. Og på årets kull er det, for første gang ved høgskolen, mannlige studenter som skal bli helsesykepleiere.