Arkivfoto.
Arkivfoto.

Hydro Karmøy leverte 2,2 milliarder i overskudd første halvår

Nytt rekordresultat

Hydro Karmøy presenterte i dag et overskudd før renter, skatt og avskrivninger på 1259 millioner kroner for andre kvartal 2022.

KARMØY: Etter flere kvartaler med sterke resultater, er fabrikksjefen likevel forberedt på at trenden kan snu.

– Det ser ut til at vi har lagt det beste kvartalsresultatet bak oss for en stund. Allerede nå ser vi lavere etterspørsel og lavere priser på aluminium, noe som vil virke inn på resultatene framover, sier Guddal

Men det gode markedet med høye aluminiumspriser preget altså andre kvartal.

– Sammen med gode prestasjoner i organisasjonen, blir det igjen et godt resultat, sier fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal i en pressemelding.

Hydro Karmøy kan dermed loggføre 2170 millioner kroner i overskudd for første halvår.

Fabrikksjefen roser også de ansatte for sikkerhetsarbeidet. Så langt i 2022 er det ingen registrerte skader ved Hydro Karmøy.

– Sikkerhet er selve fundamentet for virksomheten vår, og kommer alltid først. Målet er at ingen skal skade seg på Hydro Karmøy.

Investerer i videre utvikling

Hydro meldte i juni om 320 millioner kroner i investeringer på Hydro Karmøy. Investeringen inkluderer modernisering og oppgradering av kraftforsyningssystemet og anodeservicelinjen ved verket.

– Forbedringene sikrer framtidig produksjon og styrker Hydro Karmøys posisjon som leverandør av lavkarbonaluminium til det europeiske markedet, sier Guddal.