Kulturpunkt:

Lotheparkens dramatiske forhistorie

Lotheparken ble skilt ut og etter hvert gitt som en gave til til byen, etter at dampskipet «Haraldsvang» forliste. Der omkom blant andre Arne Lothe, som parken opprinnelig ble oppkalt etter.

KULTURPUNKT: Bli med opp på Hest, og se den vide utsikten over byen fra parken mange har glemt eksisterer.