Ønsker at det offentlige ta mer ansvar for svømmeopplæringen

Denne uken arrangerer Haugesund Svømmeklubb svømmekurs i Haraldshallen. Undersøkelser fra Norges svømmeforbund viser at stadig færre barn kan svømme. Tall fra 2021 viser at bare 40 prosent av 10-åringene kan svømme 200 meter uten hjelpemiddel.