Illustrasjon av nye Haraldsvang skole som planlegges i Haugesund. Foto: Norconsult
Illustrasjon av nye Haraldsvang skole som planlegges i Haugesund. Foto: NorconsultBilde 1 av 1

«Nye Haraldsvang skole» blir 150 millioner kroner dyrere enn budsjettert

I dag gikk fristen for å melde anbud til nye Haraldsvang skole ut. Anbudet som politikerne skal ta stilling til koster 150 millioner kroner mer enn planlagt.

Etter flere måneder med forhandlinger er innstillingen fra kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen klar. I sakspapirene til formannskapet ber han politikerne si ja til Veidekke sitt anbud for bygging av nye Haraldsvang skole.

Politikerne har allerede satt av 479 millioner kroner til realisering av prosjektet i den gjeldende økonomiplanperioden. Nå må de trolig grave enda dypere i lommene. I følge formannskapspapirene må de finne ytterligere 150 millioner kroner til prosjektet, totalt 629 millioner kroner. Anbudet inkluderer også de nye planlagte flerbrukshallene i området.

Veidekke har i sitt tilbud lagt til grunn å ferdigstille skolebygget før flerbrukshallene. Nytt skolebygg ferdigstilles senest våren 2025 slik at bygget er klart til starten av skoleåret 2025/2026. Flerbrukshallen ferdigstilles desember 2026.

Rådmannens innstilling er som følger:

1. Haugesund kommune inngår totalentreprisekontrakt med Veidekke Entreprenør AS for oppføring av Haraldsvang skole og flerbrukshaller.

2. Budsjettrammen økes med 150 millioner kroner samlet for prosjektet. Kommunedirektøren innarbeider bevillingen i forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023 til 2027.

3. Årlige endringer for lønns- og prisstigning i byggeperioden innarbeides i påfølgende budsjett og økonomiplaner.

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å signere kontrakt når karensfristen er utløpt.

Saken skal behandles i formannskapet den 15. juni. Deretter skal den opp i bystyret.