Nedleggelse av terapibassenget i Tysvær vekker følelser

Slik ser det ut i terapibassenget i Tysværtunet. Det har ikke vært i bruk siden før pandemien. Men nå må Tysvær kommune spare penger, og terapibassenget vil bli lagt ned. Det vekker engasjement. 

TYSVÆR: Flertallet i formannskapet har gitt rådmannen fullmakt til å legge ned terapibassenget. Med det sparer kommunen rundt en 1 million kroner i investeringsmidler, pluss en årlig driftskostnad om lag 800.000 kroner.

– I de nedsparingene vi tar nå, så må vi prioritere. Vi har prioritert sykepleiere og fagfolk fremfor terapibassenget, sier ordfører Sigmund Lier (Ap), og viser til at de må vektlegge de lovpålagte tilbudene.

Tysvær FrP tok dissens i formannskapet og vil beholde terapibassenget. 

Nå samles det inn underskrifter. Skriver 300 under, kan initiativtakerne kreve at saken tas opp på nytt.