Hvorfor er penger tabu?

Det er knyttet mye følelser til penger. Hvor lett er det å gå til sjefen å be om lønnstillegg for eksempel? Og er det forskjell på kvinner og menn?

SPØR EKSPERTEN: Få med deg ukas episode av «Spør eksperten» med Siw Slevigen, som ønsker å se flere millionærer her i landet. Gjerne kvinnelige.