Åpnet nye turstier på Torvastad

Bekledningen var det lite å si på da karmøyordfører Jarle Nilsen åpnet de ny turstiene ved Bjørgenene på Torvestad. Der det tidligere var vått og gjørmete er det i dag lagt broer som sikrer at man kan gå relativt tørrskodd hele veien