Jonas reiser tilbake med klare ønsker fra flere kommuner rundt Haugesund

Det var gemyttlig da fire ordførere møtte statsminister og partifelle Jonas Gahr Støre til frokost. På menyen stod det grønne skiftet. Men det var ikke bare fremtidstro som preget dagens frokostmøte. Tre av kommunene bekymrer seg for de fremtidige inntektene sine.

HAUGESUND: Bekymringen er knyttet til om vertskommuners andel av verdiskapingen blir betydelig redusert. Inntektssystemutvalget skal nemlig legge fram et nytt forslag til inntektssystem for kommunene i august. 

Haugesund er i en helt annen situasjon enn Tysvær, Karmøy og Utsira og håper på en endring i inntektssystemet.