– Nå har jeg mange planer som kan settes ut i livet

For Linn Magritt Jansen Bru vil disse 500.000 kronene komme til god nytte for Villa Ville på Stol. Sparebankstiftelsen SR-bank er fornøyd over å være del i videreutviklingen.