Stadig mer havnespy observert i havnebassenget i Haugesund

Videoen fra kaien på Risøy viser det som flere har fryktet. Den uønskede arten havnespy har spredd seg ytterligere. Havnepy sprer seg med båter og gjenstander i havet. Nå taes det grep for å få bukt med den uønskede arten.