Elisabeth og Brit skal kle seg i blått i hele mai måned

I mai måned blir parkeringshuset i Haugesund blått og lilla. I byer over hele verden lyssettes signalbygg i nettopp de fargene for å rette oppmerksomheten vår mot Huntingtons sykdom. Elisabeth og Brit er på hver sin måte rammet av sykdommen vi tidligere nesten ikke våget å snakke om.

HAUGESUND: Huntingtons er en arvelig sykdom som fører til svinn av hjerneceller. Per i dag finnes det ingen behandling som hindrer utviklingen av sykdommen.