Tilbyr mattekurs til 4-åringer

Alle ønsker å gi barna sine en god start. Selskapet etforsprang.no starter nå opp kurstilbud på Haugalandet, der hensikten er å gi de unge en bedre start på læringen. Selskapet tilbyr kurs innen blant annet matte og språk for barn helt ned til fire års alderen.