Gangfeltet består selv om Karmsundgata blir firefeltsvei

Høsten 2023 står en drøy kilometer firefeltsvei klar til bruk i søndre del av Karmsundgata. Men selv om veien blir bredere og bedre vil fotgjengerfeltet ved Shell-stasjonen bestå. Som bilist vil du i framtiden få «rød mann» hvis noen skal over veien.