Skuffet over regjeringen

Er du minstepensjon har du ikke kommet gunstig utav det økonomisk. De siste ti årene har landets  pensjonister fått 61 milliarder kroner mindre som følge av underreguleringene som ble innført i forbindelse med pensjonsreformen. Skuffede pensjonister ber nå regjeringen ta ansvar.