Flere og flere barn gruer seg til å gå på skolen

Stadig flere barn gruer seg til å gå på skolen. Med skolevegring som en så stor utfordring for folkehelsa, stilles nå spørsmålet om den norske grunnskolen er moden for en omstrukturering.

HAUGESUND: Øyo-biblioteket inviterer til temamøte om skole i kveld. Alexander Meyer, forfatteren av boka «Det store skolespranget», skisserer en ny måte å organisere skolen på.