En alminnelig mann i en ualminnelig jobb

Fra han trådte sine barnesko hjemme på gården i bygda Erfjord i Suldal, har han lært at skal han gjøre noe, så skal han gjøre det skikkelig. Så derfor, da han ble politimester, begynte han å tenke på oss alle. Hver eneste dag

Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt, er per definisjon, en av dem som er satt til å beskytte borgerne og deres lovlydige virksomhet. Selv sier han om seg selv at han er en alminnelig mann i en ualminnelig jobb.

Nå i påskehelga tar han seg tid til en liten lunsj i hjemmerestauranten til Ingeborg i Sigrid Undsets vei 4.