Dagens påskenøtter fra Solstein 16.04.22

I dagens versjon av Solsteins påskenøtter kan du gjette to spørsmål.

 

Hvor mange paller og lokk leverte vi til Hydro I fjor?

A: 20231           B: 43592       C: 50001     D: 87264

Treavdelingen til Solstein lager bålpannebenker i 3 størrelser 60 cm- 90 cm og 120 cm.

Hva er prisen for disse?