Husmannsplassen i Stangalandsmarka 

Finn og Daniel oppdager Karmøy på nytt. I dag går de forbi husmannsplassen Løkjen. Her ligger det fremdeles et lite gårdsanlegg, som ble bygd rundt 1820.