Her lærer 10.-klassingene hvordan det er å få kuldesjokk: — Får vondt i magen av dette

Sjokket av det kalde vannet som treffer kroppen er lammende. Kunnskapen om hva du skal gjøre kan være livreddende. I år er første gang kurset «Trygg i vann» blir arrangert i Haugesundsskolen. Den nye læreplanen stiller strengere krav til livreddende kunnskap.