Uenige i kommuneplanen: — Utvikling må skje óg i bygdene på Karmøy

På mandag skal kommuneplanen behandles politisk i Karmøy. Og spesielt samfunnsdelen er det uenigheter om. Befolkningsvekst, tilrettelegging for næringsliv og sentralisering er blant punktene flere private initiativtakere nå har lagt ut et opprop om.