Skal framføre Mozarts Requiem

Musikklinjekoret på Skeisvang skal sammen med sangsolister og et sammensatt orkester med musikere fra Stavanger Symfoniorkester og Universitetet i Stavanger fremføre Mozarts Requiem i Vår frelsers kirke på førstkommende Tirsdag.