Stille før stormen for flyktningetjenesten

Det er stille før stormen hos Flyktningetjenesten i Haugesund. Staten har anmodet Haugesund kommune å bosette 300 flyktninger. Flere millioner ukrainere er nå sendt på flukt som følge av krigen. Det ukrainske folk har fått kollektiv beskyttelse av Norge. Før helgen var 30 kommet til Haugesund.