Sannsynligheten stor for at du kjenner en kvinne som er utsatt for vold

En av 10 kvinner sier de har blitt utsatt for voldtekt, mens to av 10 sier de er blitt utsatt for vold. Tallene over kvinner som blir utsatt for vold er rystende. Det er også grunnen til at temaet ble diskutert på kvinnedagsarrangementet på Høgskolen på Vestlandet.