17.30 Podden Ep 1 – Skolehverdagen i Haugesundskolen

I 17.30 Podden går redaksjonen til TV Haugaland litt grundigere til verks og diskuterer aktuelle samfunnsspørsmål. I den første episoden diskuteres hva som må gjøres for å få bedre arbeidsvilkår i skolene i Haugesund etter at arbeidstilsynet avdekket en skolehverdag preget av vold og trusler mot de ansatte.