Schibsted går inn i TV Haugaland

Schibsted, et av Norges største mediekonsern, kjøper seg inn i TV Haugaland. Med det får Haugalandet en ny og styrket digital nyhetssatsing i tillegg til daglige, lokale tv-saker. – Vi tror vi kan få til mer sammen her, enn det vi kan klare hver for oss, sier Øyulf Hjertenes, direktør Schibsted Kyst.

I snart 30 år har TV Haugaland vært en lokaleid og selvstendig medieaktør i det lokale mediebildet på Haugalandet. Nå går Schibsted inn på eiersiden i TV Haugaland og tar kontroll på 40% av aksjene i selskapet. Med det sikres TV Haugaland nye og viktige ressurser, samtidig som kanalen for første gang får en profesjonell medieaktør på eiersiden.

Gjennom høsten 2021 og vinteren 2022, har TV Haugaland hatt en stadig tettere dialog med Schibsted, hvor man har sett på redaksjonelle og kommersielle muligheter. Samtalene førte til slutt til at Schibsted kommer inn på eiersiden i selskapet.

– TV Haugaland har en veldig sterk posisjon på Haugalandet. Det er en mediekanal som har sin plass både i hoder og hjerter til folk som bor i regionen, sier Hjertenes.

Positive endringer for publikum og kunder

Daglig leder Heine F. Birkeland ser veldig positivt på den endringen som nå skjer i TV Haugaland.

– De siste årene har vi jobbet hardt for å sikre inntekter for TV Haugaland basert på kanalens tradisjonelle markedsprodukter. Selv om det lineære markedsproduktet til TV Haugaland fortsatt står ekstremt sterkt på Haugalandet, skjer det samtidig store endringer i mediemarkedet, hvor digitale medieprodukter tar stadig større andeler av kunders markedsbudsjetter. Satsingen sammen med Schibsted gjør oss nå i stand til å bygge videre på den unike formidlingen som TV Haugaland er gode på i dag, samt kunne tilby digitale produkter både for publikum og kunder.

Kombinasjonen av det eksisterende medieproduktet til TV Haugaland og de nye løsninger som Schibsted nå bidrar med, skaper en fantastisk kombinasjon for både nyhetsarbeid og markedsføring.

– Slik sett kan vi med hånden på hjertet si at det er publikummet vårt og kundene våre som er de store vinnerne i denne satsingen, konkluderer Birkeland.

Gode forutsetninger

Mediekonsernet Schibsted står blant annet bak regionavisene Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende, samt seks lokalaviser på Vestlandet. Schibsted har allerede i dag et salgskontor i Haugesund, og er også eier av Matkanalen og Godare, en norsk og svensk TV-kanal som holder til i Haugesund.

– TV Haugaland har gode forutsetninger for å lykkes også med en styrket digital satsing. Jeg er glad for at vi får mulighet til å være med å bidra i en slik satsing, sier Øyulf Hjertenes, direktør for Schibsted Kyst.

– Haugalandet er en folkerik region med spennende næringsliv og en sterk identitet. Vi tror en styrket journalistisk satsing vil komme både seere, lesere og annonsører til gode, avslutter Hjertenes.