Dyr nær Hydro Karmøy har vist tegn på fluorskader

Hydro Karmøy og Veterinærinstituttet har gjennomført undersøkelser av fluorpåvirkning på beitedyr og vilt på industriområdet. Funnene viser skade på dyrene nærmest aluminiumsverket.

KARMØY: Fluor avleires i tenner og skjelett, og kan være skadelig for både dyr og mennesker i for store doser. Området mellom verket og fylkesvegen er forpaktet, og dyr og vegetasjon der blir fulgt nøye.

Rådyr som hadde oppholdt seg i lang tid innenfor gjerdet på industriområdet, ble skutt under høstjakta i 2020. Nå skal det være så skjermet og overvåket at dyr ikke kan etablere seg inne på området.