Et skip lastet med håp om bedre tider

Årets første cruiseskip la til kai i Haugesund i dag. Det vil si, anløpet er det første på snart to år. Rederiene håper på bedre tider, selv om de frakter færre passasjerer med strenge helse- og sikkerhetstiltak. 

HAUGESUND: Cruisetrafikken gjenopptas nå rundt om i verden. Dermed er sesongen i gang også i Haugesund, om enn noe redusert. Rederiene anser 2022 som et overgangsår, men 121 anløp regner reiselivssjefen likevel med å klokke inn fram til november.