Det haglet inn med bestillinger under pressekonferanser

Gleden er til stede langs Indre kai, om enn noe behersket. Pressekonferansen i går fører til en etterlengtet åpning av restaurantene til Inventum. 

 

HAUGESUND: Ennå er usikkerheten merkbar. Hvor lenge vil denne delvise åpningen vare? Men gjestene har altså meldt sin ankomst.