Rekordår for norsk gasseksport

Høye gasspriser og et av de høyeste  gassvolumene levert fra Norge noensinne setter 2021 i en særstilling. Gassco kan notere seg en økning i leveransen. Nå lyser de ut stillinger.

KARMØY: Den norske gassen blir stadig mer viktig for den europeiske energiforsyningen. Og alt tyder på at også 2022 blir et særdeles godt år for norsk gass.