Oppgang og optimisme i den maritime næringen

Mange næringer har lagt bak seg et tøft fjorår. For den lokale maritime næringen har imidlertid 2021 vært blant de bedre.Totalt omsatte næringen for i overkant av 50 milliarder kroner. Over 16000 personer tjener til livets opphold i den maritime klynge.